chef

Ledarskap som främjar lärande och förändring

Ledarskap som främjar lärande och förändring är viktigare än någonsin i dagens företag. Alla i ett företag eller en organisation måste bli bättre på att lära nytt och utvecklas för att företaget ska bli framgångsrikt. Oavsett var de arbetar. Men! De behöver chefer med ett ledarskap som främjar lärande och förändring av företag och anställda. Ett ledarskap som gör förändringsarbete till en naturlig del av anställdas arbetsuppgifter.
Företag vars anställda ständigt förbättrar sitt arbete och ökar sina prestationer har stora fördelar. Här har cheferna en […]

Av |november 29, 2021|Ledarskap, Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Hur du lyckas med årliga medarbetarsamtal!

När du som chef lyckas med årliga medarbetarsamtal och har regelbundna uppföljningsmöten kommer varje medarbetare att utvecklas och prestera mer. Inte genom övertid eller ökade krav. Med rätt ledarstil kan alla medarbetare utvecklas. Ett väl beprövat sätt är coachande ledarstil. Coaching hjälper människor att hitta sin väg till utveckling, vilket gör att resultatet blir både bättre och långvarigt. Medarbetare utvecklas genom att träna i vardagen, bli uppföljda och få konstruktiv återkoppling.

Alla människor är olika och när chefen tillsammans med medarbetaren – genom coaching – […]

Av |februari 27, 2019|Coachande Ledarskap, Ledarskap|0 Kommentarer

Min resa från kontrollchef till coachande ledare

Ny som regionchef med stora möjligheter att utveckla filialen i Helsingborg, fanns det inget att förlora. Det gällde att nå de ekonomiska målen från dag ett. Med rätt branscherfarenhet i ryggen satte jag igång och sålde utbildningar, anlitade datalärare och anställde personal. I takt med att antalet anställda blev fler ökade också min arbetstid. När arbetstiden hamnade på 65 timmar/vecka började jag fundera. Måste det vara så här att vara chef? Kan man göra på något annat bättre sätt? Lyckades jag bli en coachande […]

Av |oktober 26, 2018|Coachande Ledarskap, Ledarskap|0 Kommentarer

Delaktighet och inflytande är lågt – chefer behöver hantera förändringar bättre

Sveriges ekonomi är mycket stark vilket är positivt. Problemet många företag har är svårigheter att få tag på personal med rätt kompetens. Många företag är därför underbemannade och har samtidigt en hög förändringstakt vilket gör att de anställda känner en hög press.
Årets GELx-undersökning av Ennova AB, visar att svenskar upplever sig ha högre arbetspress och lägre arbetsglädje jämfört med de andra nordiska länderna. (GELx – Global Employee and Leadership index – årgång 17)

Den höga förändringstakten ställer stora krav på chefers förmåga att lyckas med […]

Av |september 15, 2016|Ledarskap|0 Kommentarer

Sex tips för ökad kvalitet på strategiskt arbete!

Så länge chefer fastnar i de dagliga arbetsupp­gifter­na är risken stor att de mer långsiktiga uppgifterna blir lidande. Det finns aldrig tid för dem. Men! Det går att förbättra arbetssättet genom att arbeta annorlunda.
 
Från mikro- till makroperspektiv
Om du ständigt prioriterar de dagliga arbetsuppgifterna innebär det att du ägnar all tid och kanske även övertid på att få dem gjorda. Du blir nöjd när du bockar av arbetsuppgift efter arbetsuppgift, men det du hinner med är endast de som är mest akuta och kortsiktiga, det […]

Av |augusti 8, 2016|Effektivitet|0 Kommentarer

Medarbetarsamtal – isolerad ö eller del av verksamheten?

”Är det redan dags, igen? De årliga medarbetarsamtalen ska hållas och det är redan stressigt. Först ska man läsa genom förra årets anteckningar och uppsatta mål (från förra året), sedan ska mallen för utvecklingssamtal gås igenom, alla samtal ska hinnas med och man vet heller inte hur lång tid varje samtal tar. Som tur är går vissa fort men en del brukar ta mer än två timmar. Hur ska jag hinna prata med 23 personer innan deadline om tre veckor, samtidigt som det är […]

Av |april 18, 2016|Ledarskap|0 Kommentarer

Från Curlande till Coachande chef!

Företag vill att anställda arbetar självständigt, gör rätt saker med hög kvalitet och når uppsatta mål. Det vill även chefer. De vill också ha medarbetare som arbetar självständigt, strukturerat, tar egna initiativ, kommer med smarta idéer och lösningar på problem samt arbetar konstant för att utvecklas och bli ännu bättre på det de gör. Om både företag, chefer och förhoppningsvis även medarbetare vill samma sak, varför är det då inte så i verkligheten?
 

4 april 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & […]

Av |april 4, 2016|Ledarskap|0 Kommentarer

Vill du som chef få mer tid och öka resultatet?

Dina medarbetare vet exakt vilka mål de ska nå, hur och vad de ska göra för att nå dem och de gör rätt saker till era uppföljningsmöten som ni har en gång i månaden. De presterar väldigt bra – inte för att de måste utan för att de tycker det är roligt och de älskar sitt arbete.
Detta stämmer kanske inte med din verklighet men är absolut möjligt att uppnå. Hur du som chef leder dina medarbetare har mycket stor påverkan på hur de presterar […]

Av |februari 23, 2016|Ledarskap|0 Kommentarer

Chefer gör inte vad de tror att de gör!

Många chefer tror att de gör rätt saker. Problemet är att det de gör är inte det de tror att de gör. De är alltså inte medvetna om vad de egentligen gör. Utan medvetenhet är det svårt att utvecklas och bli bättre. Du kanske märker att resultaten inte blir de du vill, men du har inte förstått vilka åtgärder som behövs för att resultaten ska bli bättre.
Det är stort gap mellan vad chefer gör och det de tror att de gör när det gäller […]

Av |februari 5, 2016|Ledarskap|0 Kommentarer