lärande

Ledarskap som främjar lärande och förändring

Ledarskap som främjar lärande och förändring är viktigare än någonsin i dagens företag. Alla i ett företag eller en organisation måste bli bättre på att lära nytt och utvecklas för att företaget ska bli framgångsrikt. Oavsett var de arbetar. Men! De behöver chefer med ett ledarskap som främjar lärande och förändring av företag och anställda. Ett ledarskap som gör förändringsarbete till en naturlig del av anställdas arbetsuppgifter.
Företag vars anställda ständigt förbättrar sitt arbete och ökar sina prestationer har stora fördelar. Här har cheferna en […]

Av |november 29, 2021|Ledarskap, Organisationsutveckling|0 Kommentarer

Chefers nyckel till lyckade förändringar

Varje gång ett företag, en filial, en division eller avdelning har tagit beslut om förändringar och/eller satt övergripande mål börjar den viktiga processen med att verkställa. Det är chefer och medarbetare som ska se till att mål och förändringar genomförs, på ett effektivt sätt och i rätt tid.
Därför är det så viktigt att chefers nyckel är rätt för medarbetarna om företag ska lyckas riktigt bra med önskade förändringar.

11 november 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 
Inledning
Men om chefer är dåliga på […]

Av |november 11, 2016|Change Management|0 Kommentarer