Att kommunicera via mail är fortfarande väldigt populärt – det är enkelt, snabbt och effektivt! Åtminstone när det gäller att skriva och skicka dem! Problemet är att hantera alla inkommande mail. Vi behöver sätta av tid för mailhantering och skapa en struktur för att enkelt kunna sortera ut vilka mail som är akuta och behöver snabb återkoppling respektive vilka som kan vänta.
Det finns en risk för att vi ständigt kollar om vi fått mail och att vi åtgärdar mailen direkt. Konsekvensen blir att mycket […]