Sveriges ekonomi är mycket stark vilket är positivt. Problemet många företag har är svårigheter att få tag på personal med rätt kompetens. Många företag är därför underbemannade och har samtidigt en hög förändringstakt vilket gör att de anställda känner en hög press.
Årets GELx-undersökning av Ennova AB, visar att svenskar upplever sig ha högre arbetspress och lägre arbetsglädje jämfört med de andra nordiska länderna. (GELx – Global Employee and Leadership index – årgång 17)

Den höga förändringstakten ställer stora krav på chefers förmåga att lyckas med […]