Från händelsestyrt till målstyrt arbetssätt

Händelsestyrt arbetssätt är väldigt vanligt i dagens företag. Det är en ständig stress att hinna alla deadlines, mail och chatt och kalendern är fullbokad. När ska det bli tid för att göra egna uppgifter Det finns sätt som ger en bättre balans mellan allt som händer och tid för egna arbetsuppgifter. I denna artikel kommer du läsa hur du kan skapa ett mer målstyrt arbetssätt.

Inledning

Händelsestyrt arbetssätt är väldigt vanligt i dagens företag. Det är en ständig stress att hinna alla deadlines, mail och chatt ropar ständigt på uppmärksamhet och kalendern är fullproppad med möten. När blir det tid för att göra egna uppgifter? Det känns som om man skulle behöva arbeta dygnet runt.  

Risken är stor att vi arbetar för händelsestyrt. Men det finns sätt som ger en bättre balans mellan allt som händer och tid för egna arbetsuppgifter. I denna artikel kommer du läsa hur du kan skapa ett mer målstyrt arbetssätt

Multitasking är inte rätt väg

I många av dagens företag och organisationer är merparten av anställda tjänstemän. Många anställda kan därför påverka mycket av sin dagliga prestationsnivå. Att alla prioriterar rätt arbetsuppgifter är därmed oerhört viktigt. 

Tillgången till stora mängder information och möjligheten till snabb kommunikation via många kanaler gör att vi ständigt har ”stand by” läge. Vi skriver, tar emot och väntar på mail/chatt m m, använder flera datorprogram samtidigt, svarar lätt ja till möteskallelser och på möten tar vi med datorerna med så vår multitasking kan fortsätta.  

Det verkar som om vi tror att effektivitet mäts i hur mycket vi gör samtidigt. Forskning visar att det är precis tvärtom. Genom att göra två saker samtidigt (som kräver koncentration), tar det totalt 25 % längre tid att få dem klara än om vi gjort dem en och en.  

The secret of your future is hidden  
in your daily routine. 

Mike Murdock

Bli mer produktiv och minska din stress med målstyrt arbetssätt

Eftersom vi har ett ständigt flöde av kommunikation, uppgifter, störningar är risken stor att vi inte ser helheten på vårt arbete. Vi ser endast det som vi har på vårt ”to-do” lista för dagen. Alla andra arbetsuppgifter vi inte synliggör blir därför mer abstrakta.  

För att se helheten på ditt arbete är ett sätt att konkretisera dem. Genom att synliggöra arbetsuppgifterna med att skriva upp dem. Titta på listan och fundera på vad du behöver göra den närmaste månaden. Skriv upp de absolut viktigaste uppgifterna. Därefter sätter du mål på vad du vill ha uppnått med varje arbetsuppgift när månaden är slut. Nästa steg kan vara att göra en grov uppskattning på hur mycket tid du behöver för att genomföra varje mål.

Ju mer du synliggör dina arbetsuppgifter, desto mer konkreta blir de och lättare att komma ihåg.  

När du har en mål på uppgifterna för nästa månad kan du planera när du ska göra dem. Vissa arbetsuppgifter kanske tar många timmar och kan de bokas som arbetsmöten i din kalender. Boka tider möten med dig själv för att dels synliggöra dem i kalendern och därför lättare prioritera rätt uppgifter varje dag.  

När kalendern har en blandning med egna arbetsmöten och andra möten kommer det också kännas lättare att prioritera rätt uppgifter varje dag. Du har satt av tider för egna arbetsuppgifter vilket gör att du har en plan. Du känner att du kommer lyckas och med den känslan minskar också din stress.  

Med egna arbetsmöten med tydliga syften och mål i kalendern, blir det mycket lättare att prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna varje dag. 

Ulla Lilliehöök

Vill du lära dig mer om Time Management?

Kolla vår kurs "Time management"

Fler utbildningar i Time Management

share this Blog:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
WhatsApp
Telegram
Tumblr

Other blogs