Årliga medarbetarsamtal som ger maximal nytta!

Årliga medarbetarsamtal är ett bra forum för att övergripande prata med medarbetare om året som varit, kommande år, utvecklingsmöjligheter och mål. Men, för att göra verklig nytta måste det årliga samtalet följas upp på ett strukturerat sätt. Här saknar många företag en tydlig process, tekniker och metoder för att lyckas.

Inledning

Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan företagets mål och varje medarbetares utvecklings- och prestationsmål. Då blir företagets mål och de förändringsbehov som målen kräver en röd tråd genom hela företaget.

Målhierarkin från ledningsnivå till medarbetare bildar en sammanhängande helhet. Målet med medarbetarsamtalen är att öka varje medarbetares prestation som leder till att företaget når sina övergripande mål. Att se och tydliggöra målens samband från ledningens långsiktiga mål, till årsmål,  avdelningsmål och slutligen medarbetarmål.

Skapa maximal nytta av de årliga medarbetarsamtalen

Ett eller två medarbetarsamtal om året skapar inga toppresterare. Det behövs en strukturerad uppföljning för att önskade förändringar och prestationsmål ska få effekt. Speciellt om det är egenskaper medarbetare behöver utveckla. Anställda behöver träna på önskade beteenden och successivt vänja sig av de oönskade beteenden.

Människan är ett vanedjur och har därför svårt att förändras. Därför behövs stöd, uppmuntran och feedback till medarbetarna i under förändringsprocessen.

Se till att medarbetare delar upp sina årsmål i hanterbara delar
Att prova något nytt och annorlunda kräver träning. För att göra årsmålen enklare att nå bör de delas upp i mindre delar. Låt den som är ansvarig för att nå målen själv sätta delmålen. Det ökar motivationen och skapar engagemang.

Använd individuella möten som forum för att följa upp årsmålen.
Regelbundna 1-1möten (till exempel 1 gång/månad) är ett mycket lämpligt forum för att prata om det som beslutades på det årliga utvecklingssamtalet. Där kan chefen driva medarbetarens utveckling framåt genom att uppmuntra, stödja och ge feedback till medarbetarens utvecklingsprocess.

Till varje 1-1 möte sätter medarbetaren delmål i linje med de årliga mål som beslutades på utvecklingssamtalet. Som chef är du processdrivaren genom att coacha medarbetaren i sin utveckling och det är medarbetaren som ansvarar för sin utvecklingsprocess.

Chefen driver medarbetarens utveckling framåt genom att regelbundet uppmuntra, stödja och ge feedback till medarbetarens utvecklingresultat

Ulla Lilliehöök

DO YOU WANT TO LEARN MORE ABOUT COACHING LEADERSHIP?

Läs mer om kursen "Coachande Ledarskap"

Se våra utbildningar i Coachande Ledarskap

Årliga medarbetarsamtal som ger maximal nytta!

share this Blog:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
WhatsApp
Telegram
Tumblr

Other blogs