Coaching ökar anställdas motivation, självgående och prestationer

Coaching är en mycket lämplig metod för att utveckla medarbetarnas kompetens. När chefer regelbundet coachar anställda kommer lärande och förändringar att räknas som normala uppgifter. Läs här hur coaching ökar medarbetarnas kompetens, motivation och prestation.

Inledning

Företag och anställda fokuserar på det som har hänt för att lära sig, det som händer här och nu och planerar för framtida succéer. För att rusta sig för framtiden behöver alla anställda parallellt med det dagliga arbetet kontinuerligt utvecklas för att nå framtida mål.

Coachings fokus är på framtiden och lärande vilket gör den till en lämplig metod för att utveckla anställdas kompetens. När företag använder coaching som utvecklingsmetod för anställda kommer lärande och förändringar bli naturliga arbetsuppgifter.

Genom att coaching baseras på att anställda själva kommer på hur de vill utvecklas i sitt arbete kommer de också bli mer självgående, motiverade och lösningsfokuserade. De kommer lära sig hur de själva kan utveckla sin kompetens för att ständigt bli bättre i sitt arbete och öka sina prestationer. Inte genom att arbeta fler timmar, utan genom att utveckla sitt arbetssätt.

Läs här hur coaching ökar anställdas kompetens, motivation och prestation.

Vad coaching innebär för företag

Coaching handlar om att lära människor använda sina erfarenheter för att bli bättre i framtiden. För företag innebär coaching att anställda lär sig hur de ständigt kan utveckla sina kunskaper och färdigheter för att prestera bättre i sitt arbete. Coachingens kärna är att skapa önskade resultat genom ett tydligt individuellt ansvarstagande; vad kan bli bättre, hur kan det bli bättre och när ska det vara uppfyllt.

Coaching fokuserar på framtida
möjligheter inte tidigare misstag

Ulla Lilliehöök

Coaching innebär att få andra att själv komma på upptäckter i hur de kan förbättra sig själva och bli bättre på att utföra sitt arbete. Till exempel för att utveckla medarbetare i att bli effektivare, planera bättre, samarbeta, strukturera arbetet eller sätta tydligare mål.

En coachande chefs uppgift är att tillsammans med medarbetare sätta mål (för utveckling, arbetet, karriären), driva medarbetarnas utvecklingsprocess, vara ett stöd, ge återkoppling på hur det går för medarbetaren, samt coacha medarbetare att hantera eventuella hinder genom att de själva hittar lösningar för att nå målen. Därför är coachande ledarskap så viktigt att använda för företag och anställda.

10 Fördelar med coaching som utvecklingsmetod

  1. Företag skapar ständigt bättre resultat tack vare anställdas ökade prestationer
  2. Prestationerna ökar tack vare kontinuerlig utveckling och lärande
  3. Anställda får ökat självförtroende när egna ansträngningar leder till bättre resultat
  4. Motivationen ökar tack vare att anställda utvecklas och får feedback på sina framsteg
  5. Självgående medarbetare eftersom de tillåts hitta lösningar på problem själv
  6. Chefer får mer tid till annat tack vare att dagliga operativa frågor minskar
  7. Tydligare feedback och stöd från chefen tack vare regelbundna coachmöten
  8. Medarbetare sätter tydliga delmål för sin utveckling till varje 1:1 möte
  9. Coachande kultur, coachmöten och medarbetares förändringsprocess resulterar i att uppnådda utvecklingsmål kan firas. Årliga utvecklingssamtal blir effektivare och skapar större nytta.
  10. Med coaching som utvecklingsmetod även i grupp ökar delaktigheten, motivationen och prestationerna.

Vill du lära dig mer om hur du kan coacha dina medarbetare?

Kolla vår kurs "Coachande Ledarskap"

Fler utbildningar i Ledarskap

share this Blog:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
WhatsApp
Telegram
Tumblr

Other blogs